Wednesday, March 9, 2011

SELAMAT HARI WANITA SEDUNIA DARI DEWAN MUSLIMAT PAS PUSAT


SELAMAT HARI WANITA SEDUNIA KE 100


DMPP turut mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kepada seluruh wanita di mana jua mereka berada. Sempena 100 tahun sambutan hari tersebut kali ini dengan temanya “ Equal acsess to education, training, science and technology: Pathway to decent work forwomen – Kesamarataan peluang terhadap pelajaran, latihan, sains dan teknologi: Laluan kerjaya terpuji untuk wanita.”

Sebenarnya dalam pandangan Islam wanita mempunyai hak-hak yang sama dengan lelaki. Allah s.w.t menegaskan di dalam al-Quran bahawa wanita adalah pelengkap bagi lelaki manakala lelaki juga adalah pelengkap bagi wanita. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“ Sebenarnya wanita adalah saudara kandung bagi lelaki!”

Sesungguhnya dari maksud hadis tersebut jelaslah bahawa pada pandangan Islam tidak ada pengurangan atas hak-hak wanita ataupun kezaliman atas wanita demi kepentingan lelaki kerana Islam merupakan satu syariat Allah s.w.t yang diturunkan untuk lelaki dan wanita sekaligus tanpa pengecualian.

Oleh itu sebarang bentuk ketidak adilan ke atas wanita di dalam setiap aspek kehidupan amatlah ditegah dan bercanggah dengan ketentuan Ilahi. Apatah lagi amat besarnya peranan wanita yang mesti disempurnakan oleh wanita seperti kata-kata bijak pandai:

“ Seorang ibu ibarat sekolah;

Apabila kamu siapkan dengan baik,

Bererti kamu menyiapkan satu bangsa yang harum namanya.”

Sehubungan itu bagi Pakatan Rakyat kita tawarkan beberapa program di dalam pelaksanaan agenda Dasar Bersama Pakatan Rakyat seperti berikut:

· Menggubal akta bagi memastikan golongan wanita mendapat layanan yang adil dalam segenap bidang,

· Memberi penekanan ke arah meningkatkan Kadar Guna Tenaga bagi Wanita kepada tahap 60% dalam tempoh 10 tahun akan datang berbanding 46% sepanjang tempoh 20 tahun yang lalu.

· Memperuntukkan 30% perwakilan wanita dalam semua barisan pimpinan politik dan kerajaan.

· Menangani segala bentuk keganasan terhadap wanita dan anak-anak dengan hukuman setimpal yang lebih berat dijatuhkan ke atas pesalah serta memastikan kebersanan pusat krisis di setiap hospital dan balai polis.

· Memastikan kewujudan sistem sokongan dan bantuan seperti pusat penjagaan kanak-kanak dan sebagainya untuk ibu yang bekerja di pejabat kerajaan dan sektor swasta.

· Memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga ibu tunggal yang miskin dan memerlukan.

· Mengambil kira perspektif gender dalam merangka belanjawan dan dasar-dasar negara.

· Memperkenalkan program kepekaan jantina ke dalam kurikulum sekolah.

· Mengiktiraf peranan suri rumah di dalam pengkukuhan institusi keluarga dan sumbangannya kepada pembangunan masyarakat dan negara.


Sayugia kita mengambil inisiatif dan keprihatinan terhadap tawaran-tawaran tersebut agar seluruh wanita Malaysia dapat berperanan dan memberikan sumbangan positif terhadap usuah-usaha kita merubah nasib kaum wanita pada tahap yang lebih gemilang.

Sesungguhnya nasib kita adalah di tangan kita juga seperti penegasan Allah s.w.t di dalam al-Quran bahawa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang individu atau kaum tanpa mereka berusaha mengubah sikap dan berusaha ke arah reformasi kehidupan yang lebih baik.

Marilah kita bersama-sama berganding bahu melaksanakan perubahan ini. Ubah sekarang, Selamatkan Malaysia.

Nuridah Mohd Salleh

Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat.

No comments:

Post a Comment